Upravit stránku
Kruhová škrtiaca klapka KSK

Kruhová škrtiaca klapka KSK, KSK/S

  • ručné kovové ovládanie pre KSK
  • príprava na servopohon pre KSK/S
  • pre jednorazové zaregulovanie vzduchotechnických systémov
  • v uzavretej polohe zostáva po obvode listu klapky približne 10% voľného prietočného prierezu
  • priemer napojenie 100 až 560 mm

Kruhová škrtiaca klapka pre jednorazové zregulovanie vzduchotechnických systémov