Trendům v oblasti ekologie (a vlastně i ekonomie) nyní podléhá i vývoj nových technologií. Ty totiž berou v potaz jak životní prostředí, tak stav současného i budoucího rozpočtu. Rekuperační jednotky totiž pro vaše klienty představují i chytrou investici. Program Nová zelená úsporám jim cestu ke kvalitnějšímu a hospodárnějšímu způsobu bydlení pomůže nastartovat. 

Větrání spojené s rekuperací neboli zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu, který tím předehřívá studený venkovní vzduch, přispívá ke snížení tepelných ztrát. Tímto procesem ale dochází i ke zkvalitnění vzduchu, a to především z hlediska snížení jeho vlhkosti a udržení stabilní teploty v domě.

V hlavní roli efektivita

Cílem programu Nová zelená úsporám je kromě zlepšení stavu životního prostředí prostřednictvím snížení produkce emisí a skleníkových plynů také úspora energie, stimulace ekonomiky a zkvalitnění způsobu bydlení občanů. 

Program zaštítěný Ministerstvem životního prostředí se svou efektivitou řadí k jedněm z nejúspěšnějších projektů zaměřených na úspory energií v rodinných a bytových domech.  Díky zpřístupnění dotací byl program schopen dopomoci k výstavbě nových domů s nízkou energetickou náročností. Jeho výstupem jsou i rekonstrukce stávajících bytových jednotek, které jsou nyní schopny využívat zdroje energie efektivněji.

Které programy jsou momentálně spuštěny a jak se do nich zapojit? Pojďme se na to podívat.

Oblast podpory A – rekonstrukce

V současné době se program Nová zelená úsporám, spojený s větráním a rekuperací, zaměřuje především na majitele rodinných domů. První oblast podpory cílí na zájemce o rekonstrukci své nemovitosti. Pro starší zástavby, které se vlivem času potýkají s opotřebením, představuje instalace rekuperačního systému elegantní řešení, a to z hlediska lepší izolace i celkového tepelného režimu v domě

Jakou výši podpory lze dle plánovaného typu konstrukce očekávat? Vše najdete v přehledné tabulce níže.

Výše podpory v oblasti podpory A
Typ konstrukce Podoblast podpory A.0 a A.1 (Kč/m2) Podoblast podpory A.2 (Kč/m2) Podoblast podpory A.3 (Kč/m2)
Obvodové stěny, průsvitné i neprůsvitné obvodové kontrukce obytných zimních zahrad, lehké obvodové pláště, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce 500 600 800
Výplně stavebních otvorů  2 100 2 750 3 800
Podlahy na terénu 700 900 1 200

Realizaci tohoto plánu musí předcházet splnění podmínek C.4. Jedná se o podporu instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů a v nich vymezených bytových jednotkách. Podporovány jsou centrální (C.4.1) i decentrální (C.4.2) systémy.

 

Podmínky podoblasti C.4: 

•veškerá opatření musí být prováděna dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu

•o podporu v této oblasti je možné zažádat současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A nebo i samostatně, v případě podání samostatné žádosti musí instalací rekuperačního systému dojít k úspoře měrné spotřeby tepla na vytápění minimálně o 20 %

minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 % pro centrální systémy a 70 % pro decentrální systémy

•průvzdušnost obálky budovy musí dosahovat hodnoty n50 ≤ 2,5 [h-1], tento fakt musí být doložen protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy (první měření vzduchotěsnosti doporučujeme pro dosažení nejlepšího možného výsledku provést již v rámci stavebního průzkumu)

•větrací systém musí být navržen dle platných norem a musí zajišťovat řízené větrání všech obytných místností a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob – tzn. pro RD nutná výměna vzduchu 0,3X

Výše podpory v oblasti podpory C.4
Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč/dům nebo b.j.]
C.4.1 Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000
C.4.2 Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000

Oblast podpory B – novostavby

Při výstavbě nového domu je největší důraz většinou kladen na perfektní izolaci všech prostor. Větrání, při kterém dochází hlavně v zimě k největším tepelným ztrátám, se ale samozřejmě vyhnout nelze. Nebo ano? Větrání s rekuperací vzduchu patří k těm nejúčinnějším řešením této problematiky. 

V případě novostaveb je podmínkou pro získání dotace minimálně 75% účinnost zpětného zisku tepla díky systému řízeného větrání. V následující tabulce uvádíme seznam parametrů, které se v rámci oblasti podpory B sledují.

Požadované parametry v oblasti podpory B
Sledovaný parametr Označení [jednotky] Podoblast podpory B.0 Podoblast podpory B.1 Podoblast podpory B.2
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] - ≤ 20 ≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energie EpN.A [kWh.m-2.rok-1] ≤ 120 ≤ 90 ≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici1) U [W.m-2.K-1] ≤ Urec ≤ Upas ≤ Upas
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] ≤ 0,7 * Uem.N ≤ 0,22 ≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [1.h-1] ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období2) 0ai.max [oC] ≤ 27 oC ≤ 27 oC ≤ 27 oC
Povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla [-] Ano Ano Ano

Poznámka
1) Výjimky jsou přístupné v technicky odůvodněných případech, a pouze pokud nemají vliv na splnění ostatních požadavků.
2) Bez použití strojního chlazení. Posouzení není vyžadováno v případě, že jsou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínícími prvky.

Výše dotace:

Výše podpory v oblasti podpory B
Podoblast podpory Popis Výše podpory [Kč/dům] 
B.0 dům s nízkou energetickou náročností 150 000
B.1 dům s velmi nízkou energetickou náročností 300 000
B.2 dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 450 000

Rádi byste možnosti zapojení se do programu zkonzultovali s odborníkem? Nebo byste potřebovali radu ohledně výběru správného typu rekuperační jednotky? Rádi vám tyto i jakékoli další dotazy zodpovíme. Kontaktujte nás.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti