Upravit stránku

Filtrácia FROUNO

  • skladá sa z neusporiadane poskladaných netkaných skrútených syntetických vlákien rozdielnej hrúbky
  • spevnená umelým spojivom do stabilného filtračného rúna
  • nízka tlaková strata
  • vysoká hromaditelnost prachu
  • trieda filtrácie G3, odlučivosť 80-90%

Pre filtráciu hrubých prachových častíc