Upravit stránku

Diferenční tlakový spínač DM

Diferenční tlakový spínač DM se používá jako doplněk k filtračním boxům nebo filtračním komorám větracích jednotek, kde slouží k signalizaci překročení nastavené tlakové ztráty. Je vybaven přepínacím kontaktem, nastavení požadovaného tlaku se provádí ručně.

Diferenčný tlakový spínač pre signalizáciu prekročenia nastavenej tlakovej straty